AFR   ENG

GWK Agri

GWK LANDBOUKUNDIGE DIENSTE

Presisieboerdery by GWK beteken die aanwending van die nuutste baanbreker-tegnologie, soos satellietbeelde, opbrengskaarte, chemiese en fisiese kaarte, grondverdigtingstoetse en blaar-analises – alles om ons produsente te help om die regte bestuursbesluite te neem en die beste oeste te kry.

Ons span by Navorsing en Ontwikkeling fokus op die verbetering van opbrengste deur in-diepte navorsing oor die beste produksiepraktyke, produkte en kultivars te doen.

Ons Landboubestuursinligting-span bied produksiebestuursinligting wat onder meer insluit finansiële landbou-advies as ondersteuning aan ons produsente om volhoubaar te kan boer.

Ons kundigheid en netwerke van landbouwetenskaplikes regoor die land, maak ons uniek aan die industrie.

Profarmer, ‘n elektroniese kostegids, is hier beskikbaar: info.profarmer.co.za
ONTMOET DIE SPAN

KONTAK ONS
KONTAK ONS
KONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONS
KONTAK ONS
KONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONS
KONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONSKONTAK ONS
AANWYSERS
KYK
WEER
KYK
BEURTKRAG
KYK
JAARVERSLAE
KYK
MAANDAG - VRYDAG
08:00 - 17:00
E-POS ONS:
[email protected]
BEL ONS:
+27 (53) 298 8200