AFR   ENG

RAPPORTEER BEDROG

DIEN VERSLAG IN – VERTROULIK

Indien jy vertroulik rapporteer, stem jy in om jou persoonlike besonderhede konfidensieel te openbaar en daarom sal jy versoek word om jou naam en kontakbesonderhede deur te gee. Jou rapportering en persoonlike inligting sal konfidensieel hanteer word en nie openbaar of bespreek word met enige persoon, anders as die persone wat ‘n geldige reg het tot daardie inligting. Terugvoer sal aan jou verskaf word waar toepaslik.


Algemene inligting

Naam
Van
Kontaknommer
e-pos
Waar is jy in diens?
Wat is die mees geleë tyd om jou te kontak?
Voorkeur metode van kontak?

Besonderhede van voorval

In watter stad/dorp het die insident plaasgevind?
In watter divisie/afdeling/besigheidseenheid het die insident plaasgevind?
Datum van die voorval
Persoon(ne)/organisasie(s) betrokke?
Aard van die bewerings
Beskrywing van die insident
Is bestuur bewus van die insident?
Wil jy enige dokumente (bewyse) aanheg?
Geen dokument gekies

AANWYSERS
KYK
WEER
KYK
BEURTKRAG
KYK
JAARVERSLAE
KYK
MAANDAG - VRYDAG
08:00 - 17:00
E-POS ONS:
[email protected]
BEL ONS:
+27 (53) 298 8200