AFR   ENG

AANDEELHOUERS

VEREISTES OM 'N AANDEELHOUER TE WORD

Enige natuurlike persoon, vennote in ‘n vennootskap, trust of ander regsentiteit kan 'n aandeelhouer van GWK word mits daar aan die onderstaande voorwaardes voldoen word:

  • Daar moet as gevolg van boerdery bedrywighede ‘n redelike moontlikheid bestaan om landbou-insette van GWK te bekom en/of landbouprodukte aan GWK te lewer.
  • Lewende hawe bemarking en/of aankope moet deur GWK gedoen word.
  • Die entiteit moet oor langtermyn gebruiksreg van landbougrond beskik.
  • Die besigheid van die entiteit mag nie in mededinging met GWK se besigheidsaktiwiteite wees nie.

Boerdery bedrywighede sluit die bewerking van grond vir die verbouing van landbouprodukte of die gebruik van grond in die teel en bemarking van vee en wild in. Delwerye, abattoirs, voerkrale, grondverskuiwings ondernemings sowel as graan- en diverse produk kopers word spesifiek uitgesluit.

Aandeelhouers word nie beperk tot wie in die tradisionele GWK gebied boer nie, maar moet wel binne die grense van Suid-Afrika boer.

AANWYSERS
KYK
WEER
KYK
BEURTKRAG
KYK
JAARVERSLAE
KYK
MAANDAG - VRYDAG
08:00 - 17:00
E-POS ONS:
[email protected]
BEL ONS:
+27 (53) 298 8200