AFR   ENG

AANDEELHOUERS

VERDUIDELIKING VAN DIE KORTINGSBELEID

GWK se totale wins word op twee maniere aan aandeelhouers uitgekeer

Kortings

R10 van elke R100 word in kontant uitbetaal. R89 van elke R100 word as aandeelhouerslening vir ‘n tydperk van 15 jaar in die maatskappy gehou en R1 van die R100 word as ‘n voorkeur-aandeel aan aandeelhouers toegeken wat stemreg bepaal.

Rente

Huidige aandeelhouers se fondse verdien rente gelykstaande aan inflasie. 10% hiervan word in kontant uitbetaal en 90% word belê vir ‘n tydperk van 15 jaar.

Die aanvanklike belegging van R690 000 deur ons aandeelhouers het oor ‘n tydperk van 15 jaar gegroei tot R753 miljoen.

Vir ‘n aanvanklike belegging van R200 word ‘n produsent deel van GWK se DNA. GWK word ten volle deur produsente besit.

Filiale verklaar ‘n dividend aan GWK wat ingesluit word by GWK se wins


AANWYSERS
KYK
WEER
KYK
BEURTKRAG
KYK
JAARVERSLAE
KYK
MAANDAG - VRYDAG
08:00 - 17:00
E-POS ONS:
[email protected]
BEL ONS:
+27 (53) 298 8200